Aanvragen

Een aanvraag kan worden gedaan door de deelnemers zelf, maar door ook ouders, verzorgers, begeleiders en bewindvoerders van de deelnemers.
Een aanvraag kunt u indienen door het Aanvraagformulier Baanfonds van het Baanfonds nauwkeurig in te vullen en dit via de e-mail op te sturen naar baanfonds@gmail.com of via de post naar het secretariaatsadres: Lorentzlaan 61, 2105 TR Heemstede.
De secretaris zorgt vervolgens, dat de aanvraag volgens een het   door het bestuur in behandeling wordt genomen.

Voor wie    Het Baanfonds    Bestuur   Giften    Nieuws    Contact   Home