Aanvragen

Een aanvraag kan worden gedaan door de deelnemers zelf, maar door ook ouders, verzorgers, begeleiders en bewindvoerders van de deelnemers.

Een aanvraag kunt u indienen door het Aanvraagformulier Baanfonds van het Baanfonds nauwkeurig in te vullen en dit via de e-mail op te sturen naar baanfonds@gmail.com of via de post naar het secretariaatsadres: Lorentzlaan 61, 2105 TR Heemstede.

De aanvraag wordt daarna door het bestuur in behandeling genomen.

Voor wie    Het Baanfonds    Bestuur   Giften    Privacy    Contact   Home