Giften

Hoe kunt u ons steunen?
– Alle giften, schenkingen en legaten zijn van harte welkom en (onder voorbehoud) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Legaten zijn niet aftrekbaar, maar mogen belastingvrij worden ontvangen.
Ons IBAN rekeningnummer is: NL14RABO0146722779 t.n.v. Stichting Baanfonds
– U kunt zich bij de secretaris opgeven als donateur van Stichting Baanfonds en jaarlijks een bedrag van minimaal € 25,- overmaken op bovenstaand rekeningnummer.

Voor wie    Aanvragen    Het Baanfonds    Bestuur    Privacy    Contact   Home