Het Baanfonds

• Doel
Ons doel is om de activiteiten van de Baan voor alle leden van de doelgroep toegankelijk te houden, in die zin dat financiële redenen geen belemmering mogen zijn voor de deelnemers.
De meeste deelnemers van De Baan hebben geen royaal inkomen. Het is voor ons niet van belang te weten aan hoeveel activiteiten een deelnemer kan en wil meedoen. Elk mens is uniek en heeft iets anders nodig, dus zal elke aanvraag nu en in de toekomst individueel worden beoordeeld.

Zie voor meer informatie het Beleidsplan 2016 , Jaarverslag Baanfonds 2016 en de statuten

• Financiën
Sinds de start van het Baanfonds hebben wij ons beijverd om het zeer beperkte startvermogen van de stichting in stand te houden, liefst iets te laten groeien. In de afgelopen jaren hebben wij van diverse maatschappelijke organisaties en andere goede gevers een bijdrage gekregen, die ons in staat stelt om de doelstelling van het Baanfonds te continueren. Wij zijn deze organisaties daarvoor zeer dankbaar. De bijdragen van derden blijven voor het Baanfonds van groot belang om de hulp aan financieel zeer kwetsbare deelnemers aan de activiteiten van De Baan te kunnen continueren.
Meer weten over onze financiën? Klik dan op Financieel jaaroverzicht Baanfonds 2016

 

Voor wie    Aanvragen     Bestuur   Giften    Nieuws    Contact   Home