Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden, te weten:

– A.A. van der Wiel (Ton), voorzitter
– A.M. de Wit-Zuidema (Anne), secretaris
– L.C.H.M. Standaert (Leo), penningmeester

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Stichting De Baan.

 

Voor wie    Aanvragen    Het Baanfonds   Giften    Privacy    Contact   Home